iPhone apps recommended "WANT THIS App".
you can manage the item you want and request to someone the item you want.

می خواهید این برنامه نرم افزار که شما می توانید ساده به آیتم شما می خواهید مدیریت است.
من به راحتی می توانید برای ثبت نام اینجا و اقلام مورد شما می خواهید ممکن است.
همچنین، شما لازم نیست به نگرانی در مورد خرید قلم دوم از اقلام مشابه چون من می توانید آیتم های که شما را تا به حال خریداری مدیریت.
در من می توانم محدوده اشباع خرید است که جسمی که دارای خاصیت فنری بوده وبرای پرتاب اجسام بکار میرود موی چتری جلوگیری از اگر به شما در تنظیم بودجه ماهانه. همانطور که آن را به پایان می رسد تا بیش از بودجه هر ماه شما می توانید به شیوه ای برنامه ریزی شده جلو پول اضافی از بودجه هر ماه انجام شده نمایش داده خواهد شد خریداری کنید.
در استفاده شده است تا به شما به دلیل آن است که برنامه بسیار ساده است!
در پشتیبانی از آی پاد لمسی نسل 4th ژاپنی / انگلیسی و یا بعد از آیفون 4 و یا بعد از IOS 5.0 یا بیشتر

WANT THIS Application
Tweet